Top
Üye Girişi Yeni Üye Kayıt Sepetim
Sepetinizde Bulunan Ürünler

Blog


Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Bir İş Modeli…

Arıların Tozlaşmaya ve Tarımsal Üretime Katkısı Nedir?

Bir arı, keşif uçuşunda saatte 30 kilometreye kadar çıkabilen hızıyla 100'e yakın çiçeği ziyaret eder. Günde 20.000 arının kovandan birkaç kez çıkmasıyla ise 20 milyon veya daha fazla çiçek tozlaşmasının gerçekleştiğini düşünün. Arılar, tozlaşmanın %80'ine katkı sağlayarak tarım ve doğal döngüde büyük bir rol oynarlar. Bu da hem üretimde artışa hem de çevrenin sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkı sağlar.

Arılar Olmazsa Hangi Meyve ve Sebzeler Olmazdı?

FAO verilerine göre, dünya nüfusunun %90'ı tarafından tüketilen 100 ürün arılar tarafından tozlaştırılır. Bazı bitki türlerinin tozlaşması ise sadece özel arılar tarafından gerçekleştirilir. Bal arıları ekonomik açıdan en değerli tozlaştırıcılardır ve olmadıklarında kültür bitkilerinde %90'a varan verim kaybı yaşanır. Öyle ki, buğdayın %100’ü, elma, brokoli, soğan ve ayçiçeğinin %90'ı, pamuğun %80'i, kayısının %56'sı arıların yaptığı tozlaşma ile sağlanmaktadır.

Sürdürülebilir Arıcılık Nedir?

Sürdürülebilir arıcılık, arıların doğal yaşam döngülerini ve popülasyonlarını koruyarak, doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanma ve çevresel dengeyi sağlama prensibi üzerine kurulu bir arıcılık uygulamasıdır. Bu yaklaşım, arıların neslinin devamını sağlarken, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini ve biyoçeşitliliğin korunmasını hedefler.

Sürdürülebilir Arıcılık Nasıl Yapılır?

Arıcılık faaliyetleri için kullanılan arazi ve su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimi, bitki örtüsünün korunması ve çeşitliliğin artırılması, arıların doğal beslenme kaynaklarına erişimini ve tozlaşma faaliyetlerini sağlamak için önemlidir.

Arıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için zararlı böcek ilaçlarından kaçınılması, kimyasal ilaç ve pestisit kullanımının azaltılması, gibi uygulamalarla sürdürülebilir arıcılığa katkı sağlanabilir. Ayrıca; arıların ve arıcılık faaliyetlerinin ekosistem için önemi ve sürdürülebilir tarım için sürdürülebilir arıcılığın yararları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi de sürdürülebilir arıcılığın değerinin anlaşılmasına katkıda bulunur.

BEE’O Propolis’in Türkiye’de İlk Kez Uygulamaya Geçirdiği Sözleşmeli Arıcılık Modeli Nedir?

BEE’O arı ürünlerinin kalitesi, Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirilen, doğrudan arıcılarla üretim sözleşmesinin yapıldığı ve kovandan itibaren doğru arıcılık uygulamalarının hedeflendiği “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile güvence altına alınır. Ayrıca, BEE’O ürünlerinin doğallığı ve gıda güvenliğine uygunluğu analizler ile doğrulanarak ve biyolojik aktiviteleri korunarak tüketicilere ulaştırılır.

“Sözleşmeli Arıcılık” modelinde ilk olarak ziraat mühendislerimiz eşliğinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki arı ürünleri üretebilecek arıcılarla buluşuyoruz. İlk olarak, sözleşme yapacağımız arıcının arılığını kontrol ediyoruz. Arılığın, temiz su kaynaklarının bulunduğu yerlerde, çevresinde atık ve fabrikaların olmadığı, yoldan uzak ve pestisit kullanılmayan alanlarda olup olmadığına dikkat ediyoruz. Böylece ürünlerimizin doğallığını üretimin her adımında koruyoruz.

Sözleşme yapacağımız arıcıların, arı ürünleri üretirken kalıntı bırakan zirai ilaçların kullanmamasına fazlasıyla önem veriyoruz. Arıcılarımızla sözleşmemizi yaptıktan sonra ise onlara propolis ve diğer arı ürünlerini toplayabilmeleri için gereken ekipmanları sağlıyoruz. Arıcılarımız, topladıkları arı ürünlerini temiz şekilde paketleyip BEE’O tesislerimize gönderiyor. Ürünler, uzman mühendislerimiz tarafından testlerden geçiriliyor, kontrolleri sağlanıyor. Bu kontrollerden sonra Türkiye’nin ilk ve tek ‘‘kovandan sofraya’’ izlenebilir şekilde üretilmiş, katma değerli arı ürünleri ortaya çıkıyor.


Sözleşmeli arıcılık modeli

Sözleşmeli Arıcılık Modelimiz sayesinde ürünlerimizi her bir aşamada kontrolden geçirerek, tüketicilerimize, %100 doğal ve saf şekilde sunuyoruz. Arıcılarımıza ekipman desteğinin yanında, ödemelerini alacaklarına dair garanti de sağlıyoruz. Onların haklarını, kendi haklarımız gibi koruma altına alıyoruz. Arıcılarımızı, BEE’O ailemizin bir parçası yapıyoruz. Bu model ile aracıları ortadan kaldıran ve doğrudan arıcıların gelir elde etmesini sağlayarak ‘‘adil ticaret’’ gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca, BEE’O Propolis yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sattığı her üründen elde ettiği gelirin %1’ini arıcılara daha modern ekipmanlarla üretim yapmalarını sağlamak ve arıcılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için bir fonda toplamaktadır. Fonda biriken bu para, arıcıların bal sağım makinesi, modern arı kovanı, bal dinlendirme kazanı, polen tuzağı vb. ekipmanlarının yenilenmesi amacıyla arıcılara geri döndürülmektedir. Böylece, ülkemizde arıcılığın gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunulmaktadır.

Anlaşmalı Bankalar