facebook

Alışveriş Koşulları

Üyelik Sözlesmesi

1. Taraflar

 

a) www.beeo.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ITÜ Ayazaga Kampüsü Motorlar ve Tasitlar Laboratuvari Binasi No:10/2/1 Sariyer-Istanbul adresinde mukim SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic A.S. (Bundan böyle “Satici” olarak anilacaktir).
b) www.beeo.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanicisi (“Üye”)


2. Sözlesmenin Konusu

Isbu Sözlesme’nin konusu Satici’nin sahip oldugu internet sitesi www.beeo.com.tr ‘den üyenin faydalanma sartlarinin belirlenmesidir.


3. Taraflarin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.beeo.com.tr internet sitesine üye olurken verdigi kisisel ve diger sair bilgilerin kanunlar önünde dogru oldugunu, Satici’nin bu bilgilerin gerçege aykiriligi nedeniyle ugrayacagi tüm zararlari aynen ve derhal tazmin edecegini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Satici tarafindan kendisine verilmis olan sifreyi baska kisi ya da kuruluslara veremez, üyenin söz konusu sifreyi kullanma hakki bizzat kendisine aittir. Bu sebeple dogabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kisiler veya yetkili merciler tarafindan Satici’ya karsi ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karsi, Satici’nin sözkonusu izinsiz kullanimdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakki saklidir.
3.3. Üye www.beeo.com.tr internet sitesini kullanirken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlari ihlal etmemeyi bastan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, dogacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasiran üyeyi baglayacaktir.
3.4. Üye, www.beeo.com.tr internet sitesini hiçbir sekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykiri, baskalarini rahatsiz ve taciz edici sekilde, yasalara aykiri bir amaç için, baskalarinin fikri ve telif haklarina tecavüz edecek sekilde kullanamaz. Ayrica, üye baskalarinin hizmetleri kullanmasini önleyici veya zorlastirici faaliyet (spam, virus, truva ati, vb.) ve islemlerde bulunamaz.
3.5. www.beeo.com.tr internet sitesinde üyeler tarafindan beyan edilen, yazilan, kullanilan fikir ve düsünceler, tamamen üyelerin kendi kisisel görüsleridir ve görüs sahibini baglar. Bu görüs ve düsüncelerin Satici’yla hiçbir ilgi ve baglantisi yoktur. Satici’nin üyenin beyan edecegi fikir ve görüsler nedeniyle üçüncü kisilerin ugrayabilecegi zararlardan ve üçüncü kisilerin beyan edecegi fikir ve görüsler nedeniyle üyenin ugrayabilecegi zararlardan dolayi herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir.
3.6. Satici, üye verilerinin yetkisiz kisilerce okunmasindan ve üye yazilim ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayi sorumlu olmayacaktir. Üye, www.beeo.com.tr internet sitesinin kullanilmasindan dolayi ugrayabilecegi herhangi bir zarar yüzünden Satici’dan tazminat talep etmemeyi pesinen kabul etmistir.
3.7. Üye, diger internet kullanicilarinin yazilimlarina ve verilerine izinsiz olarak ulasmamayi veya bunlari kullanmamayi kabul etmistir. Aksi takdirde, bundan dogacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. Isbu üyelik sözlesmesi içerisinde sayilan maddelerden bir ya da birkaçini ihlal eden üye isbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak sahsen sorumlu olup, Satici’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarindan ari tutacaktir. Ayrica; isbu ihlal nedeniyle, olayin hukuk alanina intikal ettirilmesi halinde, Satici’nin üyeye karsi üyelik sözlesmesine uyulmamasindan dolayi tazminat talebinde bulunma hakki saklidir.
3.9. Satici’nin her zaman tek tarafli olarak gerektiginde üyenin üyeligini silme, müsteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakki vardir. Üye isbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Satici’nin hiçbir sorumlulugu yoktur.
3.10. www.beeo.com.tr internet sitesi yazilim ve tasarimi Satici’nin mülkiyetinde olup, bunlara iliskin telif hakki ve/veya diger fikri mülkiyet haklari ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafindan izinsiz kullanilamaz, iktisap edilemez ve degistirilemez. Bu web sitesinde adi geçen ürünler fikri mülkiyet haklari kapsaminda korunmaktadir.
3.11. Satici tarafindan www.beeo.com.tr internet sitesinin iyilestirilmesi, gelistirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erismek için kullanilan Internet servis saglayicisinin adi ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erisilen tarih ve saat, sitede bulunulan sirada erisilen sayfalar ve siteye dogrudan baglanilmasini saglayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakim bilgiler toplanabilir.
3.12. Satici, üyenin kisisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiginde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Satici’ya teblig edilen yasal islemlere uymak; (b) Satici’ya ve www.beeo.com.tr web sitesi ailesinin haklarini ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduguna iyi niyetle kanaat getirdigi hallerde açiklayabilir.
3.13. Satici web sitesinin virüs ve benzeri amaçli yazilimlardan arindirilmis olmasi için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alinmistir. Bunun yaninda nihai güvenligin saglanmasi için kullanicinin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayi saglamasi gerekmektedir. Bu baglamda üye www.beeo.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazilim ve isletim sistemlerinde olusabilecek tüm hata ve bunlarin dogrudan yada dolayli sonuçlarindan kendisinin sorumlu oldugunu kabul etmis sayilir.
3.14. Satici sitenin içerigini diledigi zaman degistirme, kullanicilara saglanan herhangi bir hizmeti degistirme yada sona erdirme veya www.beeo.com.tr web sitesi’nde kayitli kullanici bilgi ve verilerini silme hakkini sakli tutar.
3.15. Satici, üyelik sözlesmesinin kosullarini hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksizin her zaman degistirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Degistirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldirilan her hüküm, yayin tarihinde tüm üyeler bakimindan hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, Satici’ya ait tüm bilgisayar kayitlarinin tek ve gerçek münhasir delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun sekilde esas alinacagini ve söz konusu kayitlarin bir delil sözlesmesi teskil ettigi hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. Satici, is bu üyelik sözlesmesi uyarinca, üyelerinin kendisinde kayitli elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarina bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye isbu üyelik sözlesmesini onaylamasiyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmis sayilacaktir.


4. Sözlesmenin Feshi

Isbu sözlesme üyenin üyeligini iptal etmesi veya Satici tarafindan üyeliginin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktir. Satici üyenin üyelik sözlesmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeligini iptal ederek sözlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilecektir.


5. Ihtilaflerin Halli

Isbu sözlesmeye iliskin ihtilaflerde Istanbul Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydi yapmasi üyenin üyelik sözlesmesinde yer alan tüm maddeleri okudugu ve üyelik sözlesmesinde yer alan maddeleri kabul ettigi anlamina gelir. Isbu Sözlesme üyenin üye olmasi aninda akdedilmis ve karsilikli olarak yürürlüge girmistir.

Mesafeli Satis Sözlesmesi

SATIS SÖZLESMESI

SBS BILIMSEL BIO ÇÖZÜMLER SAN. ve TIC. A.S. ile Müsteri arasindaki Sanal Ortamda Satis Sözlesmesidir.

Madde - 1
Is bu sözlesmenin konusu, saticinin, aliciya satisini yaptigi, asagida nitelikleri ve satis fiyati belirtilen ürünün satisi ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayili Tüketicilerin Korunmasi Hakkindaki Kanunun; Mesafeli Sözlesmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkinda Yönetmelik hükümleri gereince taraflarin hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadir.

Madde - 2
SATICI BILGILERI
ITÜ Ayazaga Kampüsü Motorlar ve Tasitlar Laboratuvari Binasi No:10/2/1 Sariyer-Istanbul adresinde faaliyet gösteren SBS BILIMSEL BIO ÇÖZÜMLER SAN. ve TIC. A.S.

Madde - 3
ALICI BILGILERI
Tüm üyeler: SBS BILIMSEL BIO ÇÖZÜMLER SAN. ve TIC. A.S. Firmasinin e-ticaret magazasi www.beeo.com.tr'ye üye olup alisveris yapan tüm alicilar. (Bundan sonra alici veya müsteri olarak anilacaktir).

Madde - 4
SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BILGILERI:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktari, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satis Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildigi gibi olup, bu vaatler aliciya bildirilmeden degisiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI, Madde 4 te belirtilen sözlesme konusu ürünün temel nitelikleri, satis fiyati ve ödeme sekli ile teslimata iliskin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder.

5.2 - Sözlesme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için alicinin yerlesim yerinin uzakligina bagli olarak ön bilgiler içinde açiklanan süre içinde alici veya gösterdigi adresteki kisi veya kurulusa teslim edilir.

5.3 - Sözlesme konusu ürün, alicidan baska bir kisi veya kurulusa teslim edilecek ise, teslim edilecek kisi veya kurulusun teslimati kabul etmemesinden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 " SATICI, sözlesme konusu ürünün saglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözlesme konusu ürünün teslimati için is bu sözlesmenin elektronik ortamda onaylanmis olmasi ve satis bedelinin alicinin tercih ettigi ödeme sekli ile ödenmis olmasi sarttir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayitlarinda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.

5.6 - Ürünün tesliminden sonra aliciya ait kredi kartinin alicinin kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksiz veya hukuka aykiri olarak kullanilmasi nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satis sözlesmesinde belirttigi kisi veya kuruma teslim edilmis olan ürünü 3 is günü içinde SATICI ya göndermek zorundadir. Böyle bir durumda nakliye giderleri aliciya aittir.

5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulasimin kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeni ile sözlesme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu aliciya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alici siparisinin iptal edilmesini, sözlesme konusu ürünün varsa emsali ile degistirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. Alicinin siparisi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde aliciya ait kredi karti fisinin iptali ve ilgili tutarin alicinin hesabina iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girisimde bulunur ve yapilan islem elektronik posta araciligi ile Aliciya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8- Is bu sözlesme, alici tarafindan elektronik olarak onaylandiktan (üyelik gerçeklestirildikten sonra) sonra geçerlilik kazanir.

Madde - 6
CAYMA HAKKI:
ALICI, sözlesme konusu ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde ürünü kullanmadan yaptirmadan, tahrip etmeden/bozmadan satin almaktan vazgeçerek teslim aldigi sekli ile iade etme hakkina sahiptir. Cayma hakkinin kullanilmasi için bu süre içinde SATICI’ya faks veya e-mail ile bildirimde bulunulmasi ve ürünün orijinal ambalajinin açilmamis/bozulmamis, yapilmamis ve kullanilmamis olmasi sarttir. Ayrica ürünün içinden çikan tüm dokümanlar ile birlikte eksiksiz ve hasarsiz olarak yapilmalidir. Orijinal kutusu/ambalaji bozulmus tekrar satilabilirlik özelligini kaybetmis, baska bir müsteri tarafindan satin alinamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu sekilde gönderilen ürünler SATICI tarafindan kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapilmayacaktir.
Ayrica niteligi itibariyla hizli bozulan veya son kullanim tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanilamaz. Sevkiyati esnasinda soguk zincir kurallarina uygun gönderilen ürünlerin de, ayni sekilde korunmasi ve soguk zincirin bozulmayacak sekilde kargoya verip iade etmesi gerekmektedir.
Ayrica, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarinca üretilen veya üzerinde degisiklik ya da ilaveler yapilarak kisiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz.
Cayma hakkinin kullanilmasi için 7 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulmasi ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanilmamis olmasi sarttir. Bu hakkin kullanilmasi halinde,

a) 3. kisiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturasi, (Iade edilmek istenen ürünün faturasi kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemis oldugu iade faturasi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturasi kurumlar adina düzenlenen siparis iadeleri IADE FATURASI kesilmedigi takdirde tamamlanamayacaktir)

b) Iade belgesi,

c) Iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaji, varsa standart aksesuarlari ile birlikte eksiksiz ve hasarsiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulasmasinda itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve aliciyi borç altina sokan
belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mali iade almakla yükümlüdür.
Fatura asli gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Yasadan kaynaklanan cayma hakkinin kullanilmasi nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafindan karsilanir.

YETKILI MAHKEME:
Isbu sözlesmenin uygulanmasinda ALICI, ürünler ile ilgili sikâyet ve itirazlari konusunda basvurulari, parasal sinirlar dâhilinde ürünü satin aldigi veya ikametgâhinin bulundugu yerdeki tüketici sorunlari hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Bu parasal sinirin altinda kalan uyusmazliklarda Tüketici Hakem Heyeti’nin verecegi kararlar taraflari baglar ve Icra ve Iflas Kanunu’nun ilamlarin yerine getirilmesi hakkindaki hükümlerine göre yerine getirilir. Bu parasal sinirin üzerinde kalan uyusmazliklarda ise Istanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparisin onaylanmasi durumunda ALICI, isbu sözlesmenin tüm kosullarini kabul etmis sayilir.

 

Garanti ve Iade Kosullari

Tüm ürünleri kargo teslimati esnasinda mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördügünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayiniz. Teslimi yapilmis ürünlerde kargo firmasinin sorumlulugunun da eksiksiz yerine getirmis oldugunu unutmayiniz.

Siparisinizde kusurlu ya da yanlis bir ürün ulasmasi halinde iade ve degisim hakkinizi kullanabilirsiniz. Ancak TTK geregince gida maddeleri, içecekler veya diger günlük tüketim maddeleri için cayma hakki bulunmamaktadir. Siparisinizle ilgili sizi rahatsiz eden herhangi bir durumda bize info@sbs-turkey.com mail adresinden ya da 0 216 499 48 00 numarali telefondan ulasabilirsiniz.

Almis oldugunuz ürünü ambalajini açmadan, tahrip etmeden, ürünü kullanmadan ve daha sonra tekrar satisina engel olmayacak sekilde teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içerisinde teslim aldiginiz sekli ile iade edebilirsiniz. Ürün iade islemlerinde kargo bedelinin iadesi yapilmaz. Siparis edilen ürün hatasi müsteri kullanimindan olusmussa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanilmissa ürünün iade ve degisimi yapilmaz. Ürün iadesi ve degistirme sartlari olarak, 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun geregi uygulamalar esastir.

Dondurulmus veya +4 derecede saklanmasi gereken ürünlerde iade kabul edilmez.SBS BILIMSEL BIO ÇÖZÜMLER SAN.VE TIC. A.S. KISISEL VERILERIN KORUNMASI VE ISLENMESI POLITIKASINI GÖRMEK IÇIN TIKLAYINIZ.


 

Anlaşmalı Bankalar
Top

Sepetinizde Bulunan Ürünler